115

Ekstremværet kommer – takstingeniører står klar

Nå er ekstremværet Gyda over oss, og i utsatte områder vil mange kunne oppleve at eiendommene deres får naturskader som følge av flom, storm og jord-, snø- og sørpeskred i dagene fremover. Det kan også oppstå andre skader som ikke er å anse som naturskader. Dette kan eksempelvis være vanninntrengning på grunn av overflatevann eller utette tak og vegger. Skadetakstingeniører i Norsk takst står derfor nå i beredskap for å hjelpe de som blir utsatt for uværet.

Av Norsk takst

Catharina Kruse

Norsk takst

11. januar 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220111222049804.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220111222049804.jpg?maxwidth=2000
100
0

Dersom du skulle oppleve å få en skade på for eksempel boligen din eller hytta, be forsikringsselskapet om å sende en takstingeniør som har høy kompetanse, er uavhengig og objektiv. Be om en takstingeniør organisert i Norsk takst.


Husk, får du besøk av en takstingeniør som er medlem i Norsk takst, så kan du være sikker på at alt er som det skal når det gjelder kompetanse, uavhengighet og objektivitet.

Noen enkle tips fra Norsk taksts før skaden har skjedd og når uhellet er ute:


Slik forebygger du skader


 • Sikre dine verdisaker og løse gjenstander. Rydd uteområder. Du har plikt til å gjøre det du kan for å begrense skadene
 • Åpne takrenner avløpsrør og sluk- Sørg for at vannet får fritt leide og at avløp er åpne
 • Lukk alle vinduer og dører godt. Vurder om du trenger å tette ekstra
 • Rydd verdifulle gjenstander opp fra kjelleren
 • Sørg for at ting ikke står på gulvet. Få det opp i høyden, gjerne i plastbokser 
 • Ved akutt behov for hjelp – ta kontakt med kommunen


Når skaden har skjedd


 • Tørk og tøm ut mest mulig vann
 • Forsøk å stagnere vanninntrengning og gjør midlertidig sikring
 • Skru av sikringen for eventuelle etasje som blir oversvømt
 • Fjern vinduer eller lukk dem opp i områder der vannet har kommet inn
  La innvendige dører stå åpne
 • Riv ut gulvbelegg og tepper
 • Sett opp vifter for å forsterke luftsirkulasjonen
 • Rydd vekk slam og rengjør
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker
 • Informer ditt forsikringsselskap raskt. Ta gjerne bilder av skader
 • Som eier har du et ansvar for å sikre eiendeler og bygningsmasser mot større skade


Kilde: Norsk takst


1687
b-0TrueFalse
left -1 Falsec-206
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190613205445726.png #FFFFFF
Les også