Krav til boring i vegg og tilstandsgrad på spørsmålstoppen blant boligselgerne

Spørsmål om boring i vegg i forbindelse med befaring er det som skaper mest hodebry for boligselgere etter at de nye tilstandsrapportene ble introdusert for noen måneder siden.

Skrevet Av Norsk takst

Viktig å starte salgsforberedelsene tidlig

Med nye boligsalgsregler er det mye som skal være på plass før eiendomsmegleren ønsker velkommen inn på visning.

Skrevet Av Norsk takst

Status på salg og igangsetting av nye boliger

I februar lå salget av nye boliger 29 % under tilsvarende måned i fjor, mens igangsettingen lå 34 % over.

Skrevet Av Prognosesenteret

Status på salg og igangsetting av nye boliger

I januarmåned var salget av nye boliger nesten likt som samme måned i fjor. Igangsettingen, derimot, var mye høyere.

Skrevet Av Prognosesenteret

Bruker mer tid på å undersøke boliger

Nye forskriftskrav, men også krav til forberedelser og rådgivning, gjør det mer tidkrevende å foreta befaring av boliger, viser en ny oversikt. Samtidig ser det ut til at et flertall av forbrukerne nå er kjent med de nye reglene.

Skrevet Av Norsk takst

Ekstremværet kommer – takstingeniører står klar

Nå er ekstremværet Gyda over oss, og i utsatte områder vil mange kunne oppleve at eiendommene deres får naturskader som følge av flom, storm og jord-, snø- og sørpeskred i dagene fremover. Det kan også oppstå andre skader som ikke er å anse som naturskader. Dette kan eksempelvis være vanninntrengning på grunn av overflatevann eller utette tak og vegger. Skadetakstingeniører i Norsk takst står derfor nå i beredskap for å hjelpe de som blir utsatt for uværet.

Skrevet Av Norsk takst