Rentebeslutning og boligpriser

1. november annonserte Norges Bank at styringsrenten var besluttet å holdes uendret på 4,25 prosent, men de holder likevel på sin kommunikasjon om at det trolig vil komme en siste renteheving i desember. Boligprisene falt 1% i oktober, men korrigert for sesongvariasjoner viser statistikken en positiv utvikling på 0,2 % fra september til oktober.

Skrevet Av Marte Herje Strømme

Boligpristoppen er nådd for denne gang

Hittil i år har utviklingen i boligprisene vært overraskende sterk, men tallene fra juni viser at trenden er i ferd med å snu.

Skrevet Av Marte Herje Strømme, Prognosesenteret AS

Sterk økning i antall usolgte boliger kan indikere at boligpristoppen er nådd

Bruktboligprisene steg med 0,8 prosent i mai 2023. Sesongkorrigert var det en flat utvikling fra april til mai

Skrevet Av Marte Herje Strømme, Prognosesenteret AS

Prisene holder seg oppe, men volumene går ned.

Boligprisstatistikken viser at bruktboligprisene steg med 1 prosent i april 2023. Sesongkorrigert var det også en positiv utvikling, opp 0,7 prosent fra mars til april. Antall omsetninger i april var derimot 10 prosent lavere enn i en normal aprilmåned før pandemien.

Skrevet Av Prognosesenteret

Fortsatt positiv vekst i boligprisene, enn så lenge

Boligprisene steg med 1,5 % i februar.

Skrevet Av Marte Herje Strømme, Prognosesenteret AS

Stabil start på boligåret

Boligprisene steg i januar, som de alltid gjør.

Skrevet Av Marte Herje Strømme, Prognosesenteret AS