115

Pettersen gjenvalgt som president i Norsk takst

Generalforsamlingen i Norsk takst har gjenvalgt Sture J. Pettersen som president. Svært hyggelig å få fornyet tillit etter en tid med store og krevende endringer for bransjen vår, sier Bodøværingen.

Av Norsk takst

Catharina Kruse

Norsk takst

3. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220603205554291.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220603205554291.jpg?maxwidth=2000
100
0

Pettersen har vært i hovedstyret fra 2015 og president i forbundet siden 2018. Han har bred faglig bakgrunn fra bygg, eiendom og taksering, og er daglig leder i Takstforum Nord AS.

– Det er nå fem måneder siden endringene i Avhendingslova trådte i kraft, og alle våre spesialister innen boligtaksering kjenner på et stort ansvar for å bidra til at denne reformen blir vellykket. Så langt synes erfaringene å være gode, og det er gledelig, sier Pettersen.

Viktig anerkjennelse

Arbeidet for å få på plass nye regler for en tryggere boligomsetning har stått høyt på takstbransjens dagsordenen i mange år. De nye reglene, som fastslår at en bolig som hovedregel ikke lenger kan «selges som den er» og at kjøper ikke kan vinne frem med en klage over forhold som kommer tydelig frem i en tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter, styrker betydningen av å innhente grundige tilstandsrapporter. De innebærer også en anerkjennelse av takstbransjens rolle og uavhengighet som kvalitetssikrende element i boligomsetningen.

– I hovedsak er vi godt tilfreds med resultatet av lovarbeidet, men hadde også ønsket en formalisering av kravene til bygningssakkyndiges kompetanse. Dette vil Norsk takst jobbe videre for, slik at alle som påtar seg takstoppdrag skal ha tilstrekkelig dokumentert kunnskap i takstfaget.

Gir medlemmene ros

Den nye situasjonen har stilt store krav til takstingeniørene, med tilpasning til regler og rutiner, omfattende kursing og sikring av kapasitet i hele landet.

– Dette har vi klart til tross for nedstengning og møterestriksjoner, og det fortjener medlemmene stor ros for, mener Pettersen.

Han erkjenner samtidig at mange har følt på både uro og frustrasjon i en uavklart mellomfase.

– Behovet for god medlemskommunikasjon og å kunne møtes ansikt til ansikt har vært ekstra stort de siste par årene, og for oss i hovedstyret har det kjentes tungt at pandemien har gjort det vanskelig å levere på dette området. Nå håper og tror vi at disse begrensningene er et tilbakelagt kapittel.

Vil synliggjøre faglig bredde

Pettersen varsler at det fremover vil bli lagt ytterligere vekt på tilrettelegging for bred involvering fra alle medlemmer.

– Det er nødvendig i en tid som også de neste årene vil by på endringskrav og omstilling, både teknologisk, i forbundet vårt, i samhandlingen med tilstøtende bransjer og i kundeleveransene.

Samtidig er han opptatt av å synliggjøre bredden i takstfaget, og jobbe målrettet med de ulike fagdisiplinene.

– Både på næringseiendom, skadetaksering, landbruk, el-taksering og teknologi- og spesialområder er det ting å ta fatt i, både til bransjens beste og for ytterligere å øke samfunnets nytte av takstingeniørenes spesialkompetanse. Dette er ting vi allerede er i gang med, sier Sture J. Pettersen.

Med seg i hovedstyret har han nå Jon-Aage Bjørnholt fra Nordfjordeid, Hanne-Kristin Holand fra Tromsø, Nils Håvar Øyås fra Kvanne i Surnadal og Hans Petter Lindstad fra Jessheim.

3042
TrueFalsec-206
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190613205445726.png #FFFFFF
Les også