115

Slik leser du de nye tilstandsrapportene og unngår dyre skuffelser

Den nye, strengere forskriften for boligsalg som gjelder fra årsskiftet, legger mer ansvar på selger. Men lovendringen plikter også kjøper til å sette seg godt inn i det som blir dokumentert av mangler og feil.

Av Norsk takst

Catharina Kruse

Norsk takst

18. oktober 2021
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211223123321109.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211223123321109.jpg?maxwidth=900
100
0

Alt blir å finne i en godkjent tilstandsrapport som bygningssakkyndig – eller takstmann som det het tidligere – utarbeider for selger. 


Dette kan du ikke klage på i etterkant

Den nye typen rapport som gjelder fra januar, er langt mer detaljert enn de som har vært tilgjengelige til nå. 


– Det er her ditt ansvar som kjøper blir viktig. Du kan nemlig ikke klage i etterkant på feil som det er tydelig opplyst om i tilstandsrapporten, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.


Gir «karakterer» for ulike mangler og feil

Heldigvis for både selger og kjøper skal tilstandsrapporten skrives på en tydelig og forbrukervennlig måte. 


Den bygningssakkyndige vil gjøre en grundig undersøkelse av alt fra fukt i takkonstruksjoner til det elektriske anlegget, og gi «karakterer» for ulike forhold. Disse kalles tilstandsgrader, forkortet TG, og de deles inn i tre hovednivåer.


Trafikklysmodell

I rapporten fra Norsk takst bruker man i tillegg grønt, gult og rødt for å indikere hvor alvorlig de ulike tilstandsgradene er. 


TG 0 og 1 er grønne og betyr ingen avvik eller at det er normal slitasje der strakstiltak ikke er nødvendig. TG 2 er gult og delt inn i to undergrupper – mindre avvik som ikke krever strakstiltak og vesentlige avvik som kan kreve tiltak. 


Dette er tiltaksgradene

  • TG 0 – ingen avvik, omtrent ny bygningsdel, dokumentasjon på faglig utført arbeid
  • TG 1 – mindre avvik, normal slitasje, ikke dokumentasjon på faglig utført arbeid
  • TG 2 (1) – mindre avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
  • TG 2 (2) – avvik som kan kreve tiltak
  • TG 3 – store eller alvorlige avvik som krever tiltak så fort som mulig
  • TG iU – bygningsdel som ikke er undersøkt eller er utilgjengelig for undersøkelse


Se opp for rød fare

TG 3 er rødt og betyr at feilen bør utbedres straks eller innen kort tid. 


– Dette handler også om funksjonssvikt eller sammenbrudd, med andre ord ting du som selger absolutt bør være klar over og forstå konsekvensene av, forteller Helgesen. Til slutt finnes det en tilstandsgrad kalt TG iU, som står for «ikke undersøkt». Det betyr at den bygningssakkyndige ikke har hatt anledning til å undersøke den delen av boligen, og er et forbehold om at det kan finnes avvik som ikke er avdekket.


Har du råd til å utbedre ting?

For TG 3, og noen TG 2, vil du i den nye tilstandsrapporten fra Norsk takst også finne et overslag på hvor mye det vil koste å utbedre feilene som har blitt avdekket. 


Det gir en pekepinn på hvor mye ulike reparasjoner kan komme til å koste satt i et kostnadsintervall, og er ikke det samme som et pristilbud fra en håndverker. Dette kan hjelpe deg med å vurdere om du faktisk har råd til å gå i gang med å sette boligen i stand hvis du skulle kjøpe den. 


Utbedringskostnadene tar utgangspunkt i standarden boligen har fra da den ble oppført. Du kan derfor ikke finne utbedringskostnad som for eksempel etterisolering for å oppgradere til bedre energieffektivitet og lavere strømutgifter.

2944
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190613205445726.png #FFFFFF
Les også