115

Status på igangsetting og salg av nye boliger – mai 2023

Fortsatt mørke skyer over nyboligmarkedet.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS
15. juni 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230614060242765.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230614060223985.jpeg
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 15 249 boenheter, 38 % under forrige tolvmånedersperiode – 4 092 eneboliger (-30 %), 3 252 småhus (-27%) og 7 905 leiligheter (-45 %).

Salget hittil i år er 42 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 33 % under, småhus 28 % under og leiligheter er 49 % under fjoråret.

Salget av nye boliger i mai lå 38 % under mai 2022.

Artikkelen fortsetter under innholdfra Norsk takst

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet i gang) totalt 18 311 boenheter, 30 % under forrige tolvmånedersperiode – 5 110 eneboliger (-19 %), 3 358 småhus (-31%) og 9 843 leiligheter (-34%).

613
FalseTruec-206

Igangsettingen hittil i år er 54 % under samme periode i fjor. Eneboliger ligger 22 % under, småhus 50 % under og leiligheter 68 % under fjoråret.

Igangsettingen av nye boliger i mai lå 67 % under mai 2022.

217
false FalseTruec-206
0

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 2 143 boenheter, 58 % under forrige tolvmånedersperiode.

Salget av fritidsboliger hittil i år er 61 % under samme periode i 2022.

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt 4 324 boenheter, 23 % under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 37% under samme periode i 2022.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

524
FalseTruec-206
center 0 FalseTruec-206
left -1 FalseTruec-206
FalseTruec-206
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også