115

Status på igangsetting og salg av nye boliger – oktober 2023

Det er fortsatt stor nedgang i nyboligsalget. I oktober var tolvmånederssalget lavere enn bunnpuktet under finanskrisen.

av Heidi Bjørneng i Prognosesenteret

Catharina Kruse

Norsk takst

16. november 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231114120740842.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231114120740842.jpg?maxwidth=900
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 13 613 boenheter, 38 % under forrige tolvmånedersperiode – 3 878 eneboliger (-26 %), 3 208 småhus (-17 %) og 6 527 leiligheter (-49 %)

Salget hittil i år er 35 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 24 % under, småhus 18 % under og leiligheter 45 % under fjoråret. 

Salget av nye boliger i oktober 2023 lå 28 % under oktober 2022.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet i gang) 15 827 boenheter, 38 % under forrige tolvmånedersperiode – 4 774 eneboliger (-19 %), 3 360 småhus (-22 %) og 7 693 leiligheter (- 50%).

619
TrueFalsec-206

Igangsettingen hittil i år er 42 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 19 % under, småhus 30 % under og leiligheter er 55 % under fjoråret.

Igangsetting av nye boliger i oktober 2023 lå 12 % under oktober 2022. 

228
false
TrueFalsec-206
0

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 1 963 enheter, 47 % under forrige tolvmånedersperiode. 

Salget av fritidsboliger hittil i år er 47 % under samme periode i 2022.

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt 3 412 enheter, 33 % under forrige tolvmånedersperiode. 

Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 40 % under samme periode i 2022.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

577
TrueFalsec-206
center 0 TrueFalsec-206
left -1 TrueFalsec-206
TrueFalsec-206
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190613205445726.png #FFFFFF
Les også