115

Tilstede på takstfaglig toppmøte i Brüssel

Årets generalforsamling i den europeiske takstorganisasjonen TEGoVA er i gang. Norsk takst er på plass i møtesalen når viktige fagspørsmål på tvers av landegrenser skal diskuteres.

Av Norsk takst

Catharina Kruse

Norsk takst

22. oktober 2021
Adm. direktør Daniel Ø. Helgesen, Fotograf Nicolas Tourrenc
Adm. direktør Daniel Ø. Helgesen, Fotograf Nicolas Tourrenc
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211022061508382.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211022061508382.jpg?maxwidth=2000
100
0

TEGoVA er en forkortelse for The European Group of Valuers' Associations, som representerer 63 nasjonale takstorganisasjoner og 70000 takstmenn i 34 land. Årets høstmøte og generalforsamling arrangeres fra 21. til 23. oktober i Brüssel.

– Vi er stolte av den anerkjennelse dette medlemskapet innebærer, og opplever TEGoVA som et svært nyttig og relevant forum, sier administrerende direktør Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst, som representerer Norge under de pågående møtene.

Bidrar til kunnskapsløft

Organisasjonens virkefelt er profesjonalisering og standardisering på tvers av landegrenser. Norsk takst har gjennom mange år kunnet påvirke dette arbeidet gjennom aktivt engasjement, blant annet i form av styrerepresentasjon og deltakelse i flere utviklingskomiteer.

– For oss er det særlig positivt at organisasjonen fokuserer på europeiske forhold, og samordner nasjonale takstorganisjoner i et felles prosjekt. Utviklingsarbeidet i TEGoVA har vært fordelaktig for våre medlemmer, bidratt til å løfte kunnskaper og gitt et internasjonalt fagmiljø, sier Helgesen.

Hovedtemaet på høstmøtet i Brüssel er hvordan nye europeiske miljøregler vil påvirke eiendomsmarkedet og verdisetting av fast eiendom.

Internasjonalt kvalitetsstempel

Organisasjonens sertifiseringssystem anerkjennes i økende grad som et felleseuropeisk kvalitetsstempel, og består av de tre kategoriene TEGoVA Residential Valuer (TRV), Recognised European Valuer (REV) og Minimum Educational Requirement (MER).

Medlemskapet i Norsk takst sikrer at man gjennom utdanning og etterutdanning har et kunnskapsnivå på nivå med kravene til MER, og innebærer at man automatisk praktiserer under denne godkjennelsen.

– Bestiller av oppdrag skal da kunne være sikker på at takstingeniøren har nødvendig kompetanse og erfaring. I tillegg skal brukere i alle land i Europa kunne kjenne igjen grunnlaget for taksten, systematikken i arbeidet og rapporten, sier Helgesen.

Norsk takst gir godkjenning

På grunnlag av kvalifikasjoner og erfaring kan medlemmer også søke om å bli godkjent som TRV for boligtaksering eller REV for taksering av næringseiendommer. Norsk takst er, som eneste nordiske medlem, akkreditert for utsteding av godkjenning som TRV og REV, som er de fremste godkjenningene for verdivurdering av bolig- og næringseiendom på europeisk nivå.

– Slike anerkjennelser er et internasjonalt kvalitetsstempel og representerer faglig sett spydspissen av verdivurdering, sier Daniel Ø. Helgesen.

Nye utgaver av TEGoVAs «European valuation standards» (EVS) kommer omtrent hvert fjerde år. Den siste ble lansert høsten 2020.

https://www.facebook.com/norsktakst/videos/212644343815035


2894
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190613205445726.png #FFFFFF
Les også